Poděkování

Ráda bych poděkovala touto cestou Všem kdo přišli na poslední rozloučení a zaslali kondolence. Za rodinu dcera Štěpánka.