Tilia

O nakladatelství

Nakladatelství Tilia vzniklo v roce 1995 a vydávalo knihy „z Ostravska a vztahující se k tomuto regionu“, jak jsme si jednoduše definovali jeho zaměření. Poezií počínaje a odbornou literaturou konče. I u titulů,...
+

Vydané knihy

Seznam uvádí všechny neperiodické publikace, které jsme zatím vydali jak tiskem, tak v elektronické podobě včetně titulů vydávaných naší dcerou Štěpánkou Bělovskou. Online publikace se samozřejmě dají najít na internetu. Pokud jde o papírové knihy,...
+

Časopis Alternativa plus

V roce 2001 nás Drahomír Šajtar a Bořivoj Čelovský (s jehož finanční podporou časopis vycházel) požádali, abychom převzali další vydávání a distribuci Alternativy plus. Vyhověli jsme jim, a jak je vidět z korektur D. Šajtara na prvních stranách...
+