Časopis Alternativa plus

V roce 2001 nás Drahomír Šajtar a Bořivoj Čelovský (s jehož finanční podporou časopis vycházel) požádali, abychom převzali další vydávání a distribuci Alternativy plus. Vyhověli jsme jim, a jak je vidět z korektur D. Šajtara na prvních stranách přehledu, začali jsme tento čtvrtletník vydávat od dvojčísla 3/4, ročník V. Díky spolupráci se Svatoslavem Böhmem si Alernativa plus podržela svůj osobitý grafický rukopis a díky šťastnému složení redakční rady se v ní i nadále objevovaly různorodé, ale vždy pozoruhodné příspěvky jak z oblasti literárněkritické, tak i beletrie a poezie. Bohužel právě kvůli rozdílným názorům mezi výraznými osobnostmi v redakční radě, které se v roce 2004 přece jen vyhrotily, Alternativa plus nakonec zanikla.

Alternativa plus.pdf (15,8 MB)