Konec hospody na Ještěrce

V roce 1974 jsem nafotil a popsal podle vyprávění svého strýce Aloise Běgona a dalších pamětníků konec bartovické hospody Ještěrka. Článek vyšel v Ostravském večerníku 8. listopadu 1974 s názvem Bartovská harenda se bourá.

zobrazit ZDE

    Budova hostince na Ještěrce u Těšínské silnice před zbouráním